Sjekk av fortøyninger

Høsten er kommet og vinteren står for tur med mye variert vær i vente. Styret  ber derfor alle som har liggende båt i båthavnen om å sjekke at fortøyning og strekkavlastere er i orden og tilfredsstiller krav i havnereglement og vedtekter.
Styret har hatt inspeksjon runde og sjekket alle båter i havnen og dessverre var det mange av dere som ikke følger reglementet  når det gjelder følgende.
  1. Kjettinger og stålwire brukt uten beskyttelse mot utriggere 
  2. For slakke fortøyninger
  3. Manglende / ødelagt strekkavlastere 
  4. Hengelåser og karabinkroker direkte til utriggere uten beskyttelse

Styret ber at alle berørte fikse dette omgående.

Styret / havnesjef vil ta en ny inspeksjon av havnen i desember for sjekke om havnereglementet er fulgt opp når det gjelder fortøyning.

For spørsmål  kontakt styret eller havnesjef.

Mvh
Styret