Generalforsamling i Hanapiren Båtforening 2018

Det ble den 13. mars 2018 kl 19:00 avholdt Årsmøte for Hanapiren Båtforening i felleshuset til Hanapiren sameie.

Godkjent møtereferat vil bli sendt ut til de fremmøtte samt øvrige medlemmer av båtforeningen.

 

Årsberetning 2017 Innkalling årsmøte HPF 2018