Innkalling til dugnad for 2018

INNKALLING TIL DUGNAD

Styret i Hanapiren båtforening har bestemt at det skal avholdes dugnad mandag 28. Mai kl 17:00, under henvisning til Vedtekter for Hanapiren Båtforening §11 (https://hanapiren.no/batforeningen/vedtekter-for-hanapiren-batforening/)

Arbeidsoppgaver i dugnaden vil være:

1. Montere ny utrigger

2. Utføre årlig vedlikehold av båthavnen

– herunder rengjøring av utriggere og fjerning av skjell på bølgebryter

Det var et meget godt oppmøte på dugnaden i fjor, og vi håper at alle kan delta på dugnaden i år også. Desto flere som møter til dugnaden, jo fortere vil vi bli ferdige, samt at det er ønskelig at alle som eier båtplass i Hanapiren Båtforening deltar i arbeidet for å holde anlegget i samme gode standen. Det er ikke bare enkeltpersoner som har ansvaret for dette.

Etter dugnaden vil det bli servert pølser og kaffe.

Gi gjerne en tilbakemedling til havnesjef Olav Christensen på e-post hvis du er hindret fra å komme på dugnaden, så er det enklere for Olav å holde oversikt over antall personer og arbeidsoppgaver som skal fordeles.

Vel møtt til dugnad med hyggelige båtfolk!