Husk å levere kopi av forsikringsbevis for båt som er fortøyd i Havnen

Havnesjefen etterlyser forsikringsbevis for båtene som er fortøyd i Hanapiren.

Hvis du har leid ut din båtplass, så er det viktig at havnesjefen har oversikt over hvem leietaker er, samt har en kopi av leieavtalen og forsikringsbevis for båten til leietaker. Dette bes fremskaffes og leveres i postkasse eller sendes på e-post til Havnesjef Olav Christensen snarest.

 

Med vennlig hilsen Styret