Årsmøte i Hanapiren Båtforening 2019

Det ble den 13. mars 2019 kl 19:00 avholdt Årsmøte for Hanapiren Båtforening i felleshuset til Hanapiren sameie.

Foruten om styret var det kun 3 medlemmer som møtte opp. Vi håper at det vil bli bedre oppmøte fra medlemmene i fremtiden, også på dugnaden i havnen som ble vedtatt skal avholdes den 14. mai 2019 kl 18:00.

 

Nytt styre ble valg inn for 2019, bestående av:

Styreleder: Liv Snefrid Os

Havnesjef: Olav Christensen

Styremedlem: Eivind Herigstad

Styremedlem: Alexander Molde

Styremedlem: Sivert N. Strømland

Varamedlem: Per R. Opsahl

 

Godkjent møtereferat vil bli sendt ut til de fremmøtte samt øvrige medlemmer av båtforeningen.