Dugnad 14. mai 2019

INNKALLING TIL DUGNAD

Styret i Hanapiren båtforening har bestemt at det skal avholdes dugnad tirsdag 14. Mai kl 18:00, under henvisning til Vedtekter for Hanapiren Båtforening §11 (https://hanapiren.no/batforeningen/vedtekter-for-hanapiren-batforening/)

Arbeidsoppgaver i dugnaden vil være:

1. Fortsette med utskifting av bordene langs bryggen

2. Utføre årlig vedlikehold av båthavnen

– herunder rengjøring av utriggere og fjerning av skjell på bølgebryter

Det var et meget godt oppmøte på dugnaden i fjor, og vi håper at alle kan delta på dugnaden i år også. Desto flere som møter til dugnaden, jo fortere vil vi bli ferdige, samt at det er ønskelig at alle som eier båtplass i Hanapiren Båtforening deltar i arbeidet for å holde anlegget i samme gode standen. Det er ikke bare enkeltpersoner som har ansvaret for dette.

Etter dugnaden vil det bli en enkel servering av mat og drikke i Felleshuset.

Gi gjerne en tilbakemedling til havnesjef Olav Christensen på e-post hvis du er hindret fra å komme på dugnaden, så er det enklere for Olav å holde oversikt over antall personer og arbeidsoppgaver som skal fordeles.

Vel møtt til dugnad med hyggelige båtfolk!