Fortøyninger

Til info:

Havnesjef har tidligere i vinter fjernet fortøyning som ikke er i bruk. Når man fjerner båt for vinterlagring, så skal også fortøyninger tilhørende denne tas ned.

Båteiere oppfordres til å gjøre dette selv og kan vinterlagre tauverk i boden under Hanapiren C-blokk.

 

For øvrig henvises det til HP båtforeningens reglement punkt 13 Fortøyninger:

Reglement for Hanapiren Båtforening