Årmøtet for 2020 er utsatt pga. korona virus

Etter en samlet vurdering innad i styret, samt den siste tids utvikling i forbindelse med koronaviruset og myndighetenes iverksatte tiltak, er det besluttet å utsette årsmøtet for Hanapiren Båtforening. Styret vil komme tilbake til mer info senere, og ny innkalling til nytt årsmøte når situasjonen har normalisert seg.
 
Dette er svært beklagelig, men gjøres i tråd med oppfordring fra helsemyndighetene og lokalt helsevesen for å unngå videre spredning av smitte.
 
 
Med vennlig hilsen
Styret i Hanapiren Båtforening