Info fra Styret i HPBF

Hei,

Nå går vi julehøytiden og vinteren i møte, og de fleste har fått tatt opp båtene sine. For de som fortsatt har båt liggene i havnen, så må det passes godt på at båten er ekstra godt fortøyd når det kommer enda mer uvær.

Hvis noen har behov for strøm til båten sin gjennom vinteren, så kan man ta kontakt med styret for å få tilgang til strømstolpen. Hver båteier som ønsker å benytte strøm fra båtforeningens strømuttak skal anskaffe seg strømmåler til egen båt. For hver gang man bruker strøm noteres startposisjon og sluttposisjon for denne lokalmåler i loggbok for strøm. Denne ligger i havneboden. Styret vil beregne beløp og fakturere den enkelte båteier ved passende mellomrom i året.

Det ble som kjent ingen dugnad i havnen i år pga. Covid-19 situasjonen. Vi planlegger å gjennomføre en ny dugnad i havnen til våren 2021, hvor det bl.a. må rengjøres uteriggere og bølgebryter under vannskorpen, samt fortsette arbeidet med ustifitng av terrassebord på bryggen. Havnesjef Olav Christensen har oversikt over hva som bør gjøres. Mer info om dette kommer senere.

Styret har fått melding om en mulig interessent som kanskje kan tenke seg å kjøpe båtplass i havnen vår. Hvis noen har båtplass for salg, så vennligst informer styret som vil viderebringe kontaktinfo.

Til slutt vi jeg på vegne av hele styret ønske alle en riktig god jul, så ser vi frem til en ny og bedre båtsesong i 2021.

Mvh
Eivind Herigstad
​​​​​​​Styreleder HPBF