God oppslutning og vellykket dugnad mandag 28. mai

Det var god oppslutning om dugnaden i Hanapiren Båtforening sist mandag.  Vi fikk blant annet spylt bølgebryteren og rengjort den for blåskjell, skiftet den ødelagte uteriggeren som ble ødelagt i vinter da en båt som […]

Innkalling til dugnad for 2018

INNKALLING TIL DUGNAD Styret i Hanapiren båtforening har bestemt at det skal avholdes dugnad mandag 28. Mai kl 17:00, under henvisning til Vedtekter for Hanapiren Båtforening §11 (https://hanapiren.no/batforeningen/vedtekter-for-hanapiren-batforening/) Arbeidsoppgaver i dugnaden vil være: 1. Montere […]

Tidevannstabell

For å beregne havnivået i havnen så kan Vannstands- og tidevannsinformasjonen til Statens Kartverk være nyttig informasjon.