Tidevannstabell

For å beregne havnivået i havnen så kan Vannstands- og tidevannsinformasjonen til Statens Kartverk være nyttig informasjon.